prwnicy i alimenty - adwokat-katowice-prawnik-slask

Przejdź do treści

Menu główne:

prwnicy i alimenty

 
Alimenty na dziecko – informacje podstawowe
 
 
Z alimentami mamy do czynienia wtedy, gdy doszło do rozwodu małżonków posiadających wspólne dzieci. Po rozwodzie dziecko zamieszkuje z jednym z rodziców, drugi natomiast ma obowiązek płacenia alimentów. Rodzic, z którym dziecko zamieszkuje, w naturalny sposób łoży na jego utrzymanie. Drugi rodzic zawsze zobowiązany jest do alimentacji dziecka. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której dziecko dysponuje majątkiem przynoszącym dochody, z których może się utrzymać. Obowiązkiem alimentacyjnym obciążeni są wszyscy rodzice, także ci, których dzieci urodziły się w nieformalnym związku. Dzieci urodzone poza małżeństwem uprawnione są do otrzymywania alimentów od chwili narodzin. Moment, w którym zostają uznane przez ojca, bądź sąd ustala ojcostwo nie ma tu znaczenia. Alimenty są jedną z obligatoryjnych składowych wyroku rozwodowego w przypadku małżeństw z dziećmi. Obowiązek alimentacyjny mają też rodzice, którzy podjęli decyzję o separacji. Podobnie jak przy rozwodzie, dziecko zostaje wówczas przy jednym z rodziców, a drugi płaci alimenty. Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka jest regularny i stały. Nie kończy się też z chwilą osiągnięcia przez dziecko wieku dorosłego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie wyznacza tu żadnej granicy wiekowej. Kwestią rozstrzygającą jest fakt, że dziecko może utrzymać się z osiąganych przez siebie środków, bo podjęło na przykład pracę zawodową. Nie ma więc wątpliwości co do tego, że zupełnie naturalną rzeczą jest płacenie alimentów na dorosłe dzieci, na przykład kontynuujące naukę. Polskie prawo przewiduje także płacenie alimentów przez znacznie dłuższy czas.Dotyczy to oczywiście sytuacji wyjątkowych. Chodzi o dorosłe dzieci, które z przyczyn obiektywnych nie są w stanie zarabiać na siebie. Obiektywne przyczyny to choroba i niepełnosprawność. Wysokość alimentów jest orzekana przez sąd. W orzekaniu tym sąd bierze pod uwagę zarówno przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jak i wyroki sądu najwyższego i wynikające z nich wnioski. Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego jest zabronione. Prawo przewiduje jednak sytuacje, w których jest to możliwe. Płatnik alimentów ma prawo uchylić się od ich płacenia, jeśli wykaże w sądzie, że dorosłe, uczące się dziecko posiada zawód wyuczony, a do nauki nie przykłada się zbytnio.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego