adwokaci i rozwody - adwokat-katowice-prawnik-slask

Przejdź do treści

Menu główne:

adwokaci i rozwody

 
Jak uzyskać rozwód? - Adwokat Katowice
 
 
Rozwód to ciężka sprawa, dosłownie i w przenośni. Ciężka, bo przyjęcie do świadomości i zaakceptowanie faktu, że związek, który miał trwać przez całe życie nie udał się nie jest łatwe. Trudno jest również z tego względu iż przeprowadzenie rozwodu wymaga co najmniej kilku wizyt w sądzie i udzielania osobom obcym wielu informacji na temat przebiegu związku. Rozwód jest ciężki także w tym znaczeniu, że uzyskać go nie jest łatwo. To nie ślub, który uzyskuje się oświadczając po prostu wolę zawarcia małżeństwa. Do uzyskania rozwodu to nie wystarcza. Aby sąd orzekł rozwiązanie małżeństwa muszą wystąpić pewne, ujęte w prawie przesłanki. Na sali sądowej obie strony składają zeznania. Przesłuchiwani są także najbliżsi członkowie rodziny i osoby, które strony zgłoszą jako świadków. Do zeznań tych trzeba się należycie przygotować. Od tego, co powiemy przed sądem i co powie druga strona oraz świadkowie zależy wynik rozprawy czyli wyrok. Aby sąd orzekł rozwód, z zeznań stron, świadków i dostarczonych dowodów musi wynikać, że w danym małżeństwie nastąpił tzw. rozkład pożycia. Pod pojęciem tym rozumie się zanik wszelkich więzi, które łączą małżonków. Chodzi o więź duchową, materialną i fizyczną. Sam zanik owych więzi nie jest dla sądu wystarczającym powodem do orzeczenia rozwodu. Aby orzeczenie takie było możliwe, rozkład pożycia małżeńskiego musi być zupełny i trwały. Innymi słowy małżonków nie może łączyć już nic i stan taki musi trwać dostatecznie długo, by nic nie rokowało powrotu do przeszłości. Najtrudniej uzyskać rozwód parom, które mają wspólne małoletnie dzieci. W takiej sytuacji sąd kieruje się przede wszystkim dobrem najmłodszych członków rodziny.
Wygoda i dobro dorosłych jest na drugim miejscu. Przebieg procesu rozwodowego zależy w dużej mierze od intencji stron i wzajemnego stosunku do siebie. Rozwód trwa krócej jeśli małżonkowie są zgodni co do najważniejszych spraw, jakimi są podział majątku, alimenty na dzieci i sprawowanie władzy rodzicielskiej. Na długość i skomplikowanie rozprawy wpływa też wybrany przez strony tryb rozwodu. Chodzi mianowicie o decyzję dotyczącą ewentualnego orzekania o winie w rozwodzie. Orzekanie o winie znacznie przedłuża i komplikuje każdy proces rozwodowy.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego