adwokat-katowice-prawnik-slask

Przejdź do treści

Menu główne:

 
Co trzeba wiedzieć o alimentach na dziecko?
 
 
Podstawowym obowiązkiem każdego rodzica jest wychowywanie dziecka i zaspokajanie jego potrzeb. To ostatnie łączy się z nakładami finansowymi na rzecz dziecka. Ogólnie rzecz ujmując, wszyscy rodzice mają obowiązek utrzymywania własnych dzieci, to jest łożenia na nie aż do momentu, gdy osiągną dorosłość. Obowiązek ten obejmuje też rodziców, którzy postanowili się rozstać i przed sądem zerwali swoje małżeństwo – są rozwiedzeni. Rozwód bardzo dużo zmienia jeśli chodzi o dalszą opiekę nad dzieckiem. Zazwyczaj jest tak, że dziecko zostaje przy jednym z rodziców, a drugi widuje się z nim na zasadach określonych przez sąd bądź wypracowanych wspólnie i zawartych w tzw. rodzicielskim planie wychowawczym. Rodzic, z którym zostaje dziecko, w naturalny sposób utrzymuje je, płacąc za odzież, jedzenie, edukację, rozrywki itp. Rodzic, z którym dziecko nie mieszka płaci tzw. alimenty. Alimenty, to comiesięczne świadczenia na rzecz dziecka, obowiązek ich płacenia jest zarówno stały jak i regularny. Podobnie jak utrzymywanie dziecka przez rodziców pozostających razem nie musi kończyć i zazwyczaj nie kończy się z chwilą osiągnięcia przez nie pełnoletności, tak i obowiązek alimentacyjny nie kończy się w tym samym momencie. Obowiązek ten w sensie obligatoryjnym nie kończy się nigdy, to znaczy jego końca nie wyznacza żadna granica wiekowa dziecka. Tak więc nie ma żadnych przeszkód do tego, by płacić alimenty na dorosłe dziecko. Płaci się je do momentu, aż dziecko to będzie miało środki na własne utrzymanie. Środki te mogą pochodzić na przykład z pracy zarobkowej wykonywanej przez dziecko. Mogą też pochodzić z majątku, który dziecko posiada. Istnieje wiele sytuacji, w których alimenty na dziecko mogą zostać zmniejszone, a nawet zawieszone. Sytuacje te musi oczywiście zauważyć i zgłosić do sądu strona zainteresowana zmianą wysokości świadczenia, a więc płatnik alimentów. Rodzic płacący alimenty, przekonany, że w życiu dziecka zaszła jakaś istotna zmiana mająca wpływ na materialną sytuację dziecka, musi złożyć w sądzie pozew o zmniejszenie lub uchylenie alimentów na dorosłe dziecko. Sąd oczywiście zbada dokładnie całą sytuację, oceni przedstawione dowody i na tej podstawie wyda decyzję.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego